Vaaroverlast in Oostzaan

De dagen worden weer langer en de lucht blauwer. Binnenkort start het vaarseizoen en gaan de bootjes in grote getale het water op. Tegelijkertijd betekent dit helaas ook weer veel overlast van watersporters die de regels die gelden op het water niet zo nauw nemen.

Al jaren vraagt de Oostzaanse VVD aandacht voor dit probleem. Er zijn daardoor wel stappen ondernomen, maar een structurele oplossing is er (nog) niet. Ook is niet helemaal duidelijk hoe ver het college is met de te nemen stappen. Daarom hebben we opnieuw schriftelijke vragen over dit onderwerp gesteld.


We hebben de burgemeester gevraagd om duidelijkheid te geven over onder andere:


- De voortgang van het plaatsen van duidelijke borden met een maximumsnelheid langs het water en bij bruggen;

- Het beloofde onderzoek naar een plek waar wél hard gevaren mag worden;

- De status van de aangekondigde mediacampagne om watersporters te wijzen op de regels die op het water gelden;

- De status van de invoering van een registratieplicht om handhaving beter mogelijk te maken en

- De andere noodzakelijke stappen die zijn gezet om straks effectief te kunnen handhaven.


Alle vragen zijn hier in te zien: https://oostzaan.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/4739be4e-ab80-4fcb-8d54-cef761b68433?documentId=47eaea6c-94b9-408c-91e9-b54b073286e0


De Oostzaanse VVD wil dat deze zaken vóór de start van het vaarseizoen afgehandeld zijn zodat de kleine groep overlastgevers het plezier en de veiligheid van onze inwoners niet meer in gevaar brengt. 


We zullen dit onderwerp agenderen voor de commissievergadering van 23 maart en daar de antwoorden op deze vragen verder bespreken.