Samen voor Oostzaan

Als geboren en getogen Oostzaanse gelooft Rosemarijn Dral in een zelfstandig Oostzaan. Dankzij die zelfstandigheid hebben we korte lijnen en kan zij elke dag het verschil maken voor inwoners, ondernemers en verenigingen. De afgelopen vier jaar heeft ze zich met hart en ziel ingezet voor ons mooie dorp. Dat wil zij ook de komende vier jaar blijven doen.

Het Oostzaan waarvoor ze dat wil doen, is een zelfstandig groene parel tussen Zaanstad en Amsterdam. 

Een plek waar Oostzaners kunnen blijven wonen, ook in de toekomst. 

Waar kinderen veilig buiten kunnen spelen en onbezorgd kunnen opgroeien. 

Waar ondernemers kunnen ondernemen. 

Waar saamhorigheid is. En een rijk verenigingsleven. Waar mensen naar elkaar omkijken. 

Rosemarijns Oostzaan is een Oostzaan waarbij de overheid betrouwbaar is en haar afspraken nakomt. Waar de politiek niet bezig is met het benadrukken van tegenstellingen maar juist naar het zoeken van overeenkomsten om zaken samen gedaan te krijgen. 

Daarom wil zij de komende vier jaar blijven bouwen voor Oostzaners, voor jong én oud. Samen met de inwoners zorgen we voor nog meer groen en speelruimte voor kinderen. Wegen en stoepen worden opgeknapt zodat het dorp veilig en bereikbaar blijft. We gaan zuinig om met onze natuurgebieden. De boeren en ondernemers die bijdragen aan de instandhouding daarvan, steunen we. Oostzaanse ondernemers krijgen voorrang bij aanbestedingen. 

In Rosemarijns Oostzaan zijn we niet bezig met wat er allemaal niet mag, maar kijken we samen maar wat wél mag en kan. 

We zeggen ja in plaats van nee. 

Zeg 16 maart ook ja en stem Oostzaanse VVD