Hoe de Oostzaanse VVD over het Twiske denkt

Er wordt veel gesproken over het Twiske. De rust, de ruimte, de natuur, de vogels.. Als er berichten rondgaan dat hier campings, vakantieparken en meer festivals komen, dan is dat schrikken.

We kunnen meteen één ding duidelijk maken: wat ons betreft gaat dat niet gebeuren. Het is nooit aan de orde geweest. En dat zal in de toekomst ook niet gebeuren. 

Waar het ons om gaat zijn twee afspraken: 

1. Met de omliggende gemeenten en met de Provincie hebben we als Oostzaan afspraken gemaakt hoeveel geld binnenkomt voor onderhoud. Dat kost meer dan 3 miljoen euro per jaar. Oostzaan betaalt daarvan 17.000 euro. Festivals zijn één van de inkomstenbronnen. Als de Oostzaanse Raad zich niet meer aan die afspraak wil houden, is het wel zo netjes dat we eerst in gesprek gaan of we tot nieuwe afspraken kunnen komen. Dat is tot op heden niet gebeurd. 

2. Twiske Haven heeft een verzoek ingediend voor een minicamping met ecolodges. Daarvan heeft de Oostzaanse Raad gezegd dat er eerst een onderzoek moet komen of dat is toegestaan in een Natura2000-gebied. Besloten is dat de gemeente betaalt en dat we eerst de uitkomsten van dit onderzoek gaan afwachten voordat we besluiten of er een camping mag komen. 

Omdat er veel gemeenschapsgeld gemoeid is met dit onderzoek en de gemeente een afspraak heeft met Twiske Haven, willen wij eerst de uitkomst van het onderzoek afwachten. 

Wat wil de Oostzaanse VVD wel in het Twiske? 

  • Behoud van het Twiske. (En dat is niet gratis).
  • Kleinschalige recreatie in balans met de natuur. 
  • Levensvatbaar houden van bestaande horeca en andere ondernemers.
  • Zorgwoningen bij zorgboerderij de Marsen.
  • Betrouwbare partner in afspraken, met alle betrokken partijen.
  • Zuinig zijn op de natuur door ons te houden aan de Natura2000-wetgeving. 
De Oostzaanse VVD staat voor een betrouwbare overheid: afspraak is afspraak 

Als je een andere afspraak wil maken, moet je eerst hierover met alle betrokken partijen in gesprek gaan. 
Alleen op die manier zorgen we ervoor dat onze inwoners en ondernemers hier niet de rekening (hogere lasten) voor gepresenteerd krijgen.