VVD-wethouder Rosemarijn Dral in een interview over het Twiske en festivaldagen

In 2020 is in de Oostzaanse gemeenteraad een ambitiedocument aangenomen waarin onder andere het aantal geluidsdagen afgesproken is voor het recreatieschap Twiske-Waterland. ZaanTV maakte een interview met VVD-wethouder Rosemarijn Dral over dit onderwerp.

Destijds was er geen enkele politieke partij tegen het houden van festivals of het realiseren van een kleine camping.  Bekijk en luister hier het interview met ZaanTV

Naar aanleiding van dat ambitiedocument heeft het recreatieschap een begroting gemaakt. Halverwege de wedstrijd de regels gaan veranderen door opeens geen festivals of overnachtingen meer te willen getuigt niet van betrouwbaar bestuur…

De Oostzaanse VVD wil zich bij de feiten houden en afspraak is afspraak. Luister het gehele interview waarin duidelijk door onze wethouder wordt uitgelegd wat de feiten zijn, hoe belangrijk het is er te zijn voor onze ondernemers en de natuurtoets betre3ft de kleinschalige camping. 

Bekijk hier het interview met ZaanTV