Recreatieschap Twiske-Waterland -wat wil de VVD Oostzaan?

Er is de afgelopen tijd veel gesproken over Het Twiske. Daarbij zijn helaas ook onwaarheden verteld. De VVD Oostzaan vindt het belangrijk om de discussie te voeren op basis van feiten.

De afgelopen tijd is er veel gesproken over ’t Twiske. Daarbij worden helaas ook veel onwaarheden verteld. De VVD vindt het belangrijk om op basis feiten de discussie te voeren. Het risico is dat er een onjuist beeld ontstaat, ook over wat de VVD wil. Wij vinden dat jammer en daarom vertellen wij u graag hoe het écht zit.
Allereerst is het goed om te weten dat ’t Twiske een recreatiegebied is met natuurwaarde. Door zeer goed beheer heeft het zelfs in 2013 de Natura 2000 status gekregen. Dit beheer kost momenteel maar liefst 2,4 miljoen euro per jaar. Oostzaan betaalt slechts 0,66% (!) van deze kosten.
Om alle kosten te kunnen dekken, dragen andere gemeenten en de provincie vele malen meer bij dan wij. Een deel van de inkomsten komt uit parkeergelden en een ander deel uit festivals. In het ‘Recreatieschap Twiske Waterland’ zijn hierover afspraken gemaakt tussen de partijen. Namens Oostzaan zit in het bestuur van dit recreatieschap wethouder Rob Monen (GroenLinks). De VVD vindt het belangrijk dat de afspraken die gemaakt zijn in het bestuur van het recreatieschap worden nagekomen.
In ’t Twiske zitten ook diverse ondernemers die een belangrijke bijdrage leveren aan de recreatiemogelijkheden in ’t Twiske waardoor mensen nog meer kunnen genieten van de natuur. Zo is het Paviljoen al 17 jaar een trouwlocatie en daarmee een bijzondere plek voor veel Oostzaners midden in de natuur. Daarnaast leveren de ondernemers ze ook een financiële bijdrage aan het recreatieschap.
Het is belangrijk dat deze ondernemers kunnen blijven ondernemen in ’t Twiske, binnen wat er wettelijke mag uiteraard. De gemeenteraad heeft met een van deze ondernemers afgesproken dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden van een kleinschalige camping en enkele ecolodges voor natuurliefhebbers. Een eventuele vergunning wordt afgegeven door de provincie en niet door de gemeente. De VVD vindt het belangrijk om de resultaten van dit onderzoek af te wachten voordat verdere beslissingen genomen worden.
Voor alle duidelijkheid: er is nooit sprake geweest van een vakantiepark of hotel in ’t Twiske. Niet van overnachtingen bij een festival aan de kant van Oostzaan. Er zijn geen plannen voor een dijkdoorbraak. Van rolkoffers is geen sprake en al helemaal niet van een pretpark. Dit is ook absoluut niet wat de VVD wil.
Wat de VVD wel wil met ’t Twiske:
> Behoud van het recreatiegebied, rekening houdend met de Natura 2000 status, zodat we hier nu en in de toekomst van kunnen blijven genieten
> Behoud van de inkomstenbronnen om dit te kunnen bekostigen zodat dit niet afgewenteld hoeft te worden op de inwoners van Oostzaan
> Bestaande ondernemingen vormen een belangrijke bijdrage en moeten ook op langere termijn levensvatbaar kunnen blijven