Lees hier de AB 'Een zeer lastige tijd'

Op 2 november 2020 is de begroting aangenomen. Lees hier de Algemene beschouwingen

Het is een lastige tijd voor de wereld. De coronacrisis grijpt om zich heen en met man en macht proberen wij het virus, ook in Oostzaan, met wisselend succes, buiten de deur te houden.

De gevolgen van deze crisis ondervinden veel ondernemers en werkenden aan den lijve. De rijksoverheid geeft veel geld uit om de pijn te verzachten, maar de rekening zal uiteindelijk betaald moeten worden...

Zeer lastig ook zijn de grote tekorten op de jeugdzorg. Wij zijn niet de enige gemeente waar dit een probleem is, maar met deze constatering wordt het probleem niet minder.

Zeer lastig is het voor de medewerkers van onze gemeente. De werkdruk is te hoog en er zijn te weinig mensen om onze inwoners goed te bedienen. Om onze dienstverlening op peil te houden moet er geld bij.

Op de laatste plaats ziet het ernaar uit dat kleine gemeentes straks minder geld krijgen vanwege de herverdeling van het gemeentefonds.

Onze zelfstandigheid staat op het spel. Voor zelfstandigheid moeten wij drie dingen kunnen:

  • Onze inwoners goed helpen
  • Onze financien op orde hebben
  • Een positieve bijdrage leveren in de regio

De eerste twee punten staan duidelijk onder druk. De VVD kiest ervoor om nu de OZB te verhogen, zodat wij zelf kunnen beslissen over onze toekomst en dat niet over te laten aan de Provincie. Wij doen dat met in het achterhoofd dat er ook lastenverlichting aan zit te komen op de Hoogheemraadschapbelastingen. De OZB-verhoging zal daardoor minder gevolgen hebben voor de koopkracht van onze inwoners.

Het is duidelijk dat wij voor grote uitdagingen staan en dat wij er mogelijk nog niet zijn. Daarom neemt de VVD het initiatief op om een werkgroep op te zetten oer de toekomst van onze gemeente.

Doe voorzichtig en blijf gezond!