VVD fractie stelt schriftelijke vragen betreft voetbalclub OFC

Het college wordt gevraagd antwoord te geven betreft het overleg dat plaats heeft gevonden, over de oplevering van stukken en de veiligheid van het terrein. Hieronder vind je de vragen die zijn gesteld:

De burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden. Daarbij verzoekt de VVD fractie gezien het karakter van de vragen deze z.s.m. te beantwoorden en niet de gebruikelijke beantwoordingstermijn in acht te nemen:

 

Gesprek met OFC

Op facebook lezen wij dat er overleg is geweest tussen de gemeente en OFC. Ook lezen wij dat OFC, volgens haar zeggen alle stukken hebben opgeleverd. Hierover hebben wij de volgende vragen

 

• Klopt het dat een overleg is geweest tussen de gemeente en OFC?
• Is het juist dat alle door de gemeente vooraf gevraagde stukken zijn opgeleverd door OFC?
• Kunt u ons deze stukken ter hand stellen, zodat de raad ook inzicht krijgt in wat OFC heeft opgeleverd?
• Hoe gaat u de kwaliteit van hetgeen is ingeleverd toetsen en wanneer wordt dat gedaan. En als vervolgvraag: wanneer gaat u de raad hierover informeren?

 

Zorgen inwoners

Via de mail aan u hebben ook de fractievoorzitters een bericht ontvangen van een bezorgde inwoner die veel vragen heeft maar één vraag in het bijzonder: “Is het OFC complex met de wetenschap die u nu heeft als burgemeester als veilig te zien?

 

• Ook de VVD fractie zou graag een antwoord krijgen op deze vraag
• Indien het antwoord op deze vraag “nee” is kunt u dan aangeven welke extra maatregelen er zijn genomen om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen?