VDD wil onderzoek naar handelen burgemeester inzake OFC

De VVD-fractie is niet gelukkig met de ontwikkelingen rondom voetbalclub OFC. De raad van 13 december jl. was helder: de gemeenteraad riep eensgezind OFC op om met de reeds lang gevraagde transparantie te komen. Dit alles voor de deadline van 18 januari i.v.m. het einde van de winterstop.


De VVD-fractie is niet gelukkig met de ontwikkelingen rondom voetbalclub OFC. De raad van 13 december jl. was helder: de gemeenteraad riep eensgezind OFC op om met de reeds lang gevraagde transparantie te komen. Dit alles voor de deadline van 18 januari i.v.m. het einde van de winterstop.

Uiteindelijk is de deadline gezet op 17 januari om 12:00 uur.  In de vroege ochtend van 17 januari werd duidelijk dat e.e.a. in voorbereiding was aan de Twiskeweg. Om 11:00 uur is het complex gesloten. 

De sluiting werd gedaan op gronden van de openbare orde en veiligheid. Dit is de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder openbare orde en veiligheid en van niemand anders. Echter de VVD-fractie had graag gezien dat de gevraagde stukken waren opgeleverd en de benodigde transparantie geboden zou zijn. 

Het is de VVD-fractie meer dan duidelijk dat, al was OFC van plan geweest om deze stukken te overleggen, zij dat uiteraard niet hebben gedaan omdat het complex al gesloten werd vóór de gestelde deadline.

Helaas weten wij nu niet of OFC van goede wil was geweest om met de juiste stukken te komen. En over dat proces en hoe de Burgemeester tot zijn besluit is gekomen hebben wij vele vragen. Een daarvan is: waarom niet een uurtje gewacht om te zien of OFC met juiste gegevens kwam, of nog beter waarom niet pas de voorbereidingen treffen voor een sluiting nadat de deadline daadwerkelijk was verstreken?

Daarnaast hebben wij over het gehele proces zeer veel vragen. Niet alleen over de afgelopen weken, maar over de afgelopen maanden en jaren op dit dossier. Vragen waarvan wij weten dat deze in de openbaarheid niet beantwoord kunnen worden. Ook de openbare woordvoering is op deze casus nauwelijks mogelijk omdat het merendeel van de kennis die wij over dit dossier hebben, is verkregen in de vertrouwelijkheid.

Met dit in het achterhoofd is er in de ogen van de VVD-fractie maar één mogelijke weg richting waarheidsvinding en dat is een raadsenquête naar de handelswijze van de portefeuillehouder openbare orde en veiligheid op het dossier OFC tussen 2016 en heden met het zwaartepunt op de periode na 30 september 2019, waarbij wij ons realiseren dat de zaak nog loopt en voorlopig ook zal blijven lopen.

Bij een raadsenquête zullen alle betrokkenen onder ede worden gehoord daar waar het kan in de openbaarheid daar waar het moet in de beslotenheid. Het eindresultaat is een rapport dat aan de raad zal worden aangeboden en waar de raad een mogelijk oordeel aan kan hangen.

Een voorstel hierover zal de VVD-fractie binnenkort naar de raad sturen. Wij nodigen hierbij alle fracties uit om aan een dergelijk voorstel mee te werken. De VVD-fractie zal daartoe met alle partijen contact leggen om e.e.a. te bespreken.