Huizen bouwen voor Oostzaners

Huizen bouwen in Oostzaan is niet makkelijk. Er is weinig ruimte maar er zijn zeker mogelijkheden.

Bij bouwen moet iedereen zich aan de regels houden. De VVD vindt dat de regels streng zijn.

Er zou meer gekeken moeten worden naar wat Oostzaners nodig hebben. 

Minder regels en afschaffen van de Welstand. 

Huizen bouwen zich niet vanzelf. Daar moet je wat voor doen. 


Kies voor doen. Stem 21 maart VVD.