Vandaag in het NHD “Oostzaners maken Oostzaan”

Artikel vandaag in het Noordhollands dagblad. Interview met VVD-lijsttrekker Rosemarijn Dral. Hier een verkorte versie van het artikel.

“Oostzaners maken Oostzaan. De mensen maken de Oostzaanse cultuur.” Dan heeft Roos het over de vrijwilligers van de verenigingen, de mantelzorgers, de sociale controle en bijvoorbeeld de vrijwilligers van de Lishof. 

“Oostzaners zijn zelfstandig en hebben vaak goede ideeën. We moeten niet in problemen denken. Als iets kan, moeten we kijken wat binnen de wet wel mogelijk is” aldus Rosemarijn. 

De lijsttrekker wil ook meer ruimte geven aan de ideeën van de Oostzaanse jeugd. “Die moeten we ook stimuleren. We hebben jeugdraden. Daar moeten we goed naar luisteren. We geven ze nu ook de ruimte met het project Zomerondernemer.”

Voor Oostzaners is het haast onmogelijk om aan een woning te komen in het eigen dorp. De oplossing schuilt in creativiteit. Er is nog best war ruimte voor woningbouw te vinden. 

In 2011 heeft Rosemarijn Stichting Vrienden van het Oostzanerveld in het leven geroepen. Deze stichting probeert de bebossing van het natuurgebied te voorkomen. Rosemarijn ziet hef als een groot goed dat mensen  zelf in actie komen. Want Oostzaners maken Oostzaan.