Wethouder Tine Schaafsma legt functie neer.

Tine Schaafsma heeft zich sinds 2003 als gemeenteraadslid ingezet voor Oostzaan en haar inwoners. In 2014 werd zij wethouder met als portefeuilles Jeugdzorg, Wmo, Gezondheid, Sport, Toerisme en Verkoop gronden bedrijventerreinen Skoon en Bombraak.

Tine Schaafsma heeft zich sinds 2003 als gemeenteraadslid ingezet voor Oostzaan en haar inwoners. In 2014 werd zij wethouder met als portefeuilles Jeugdzorg, Wmo, Gezondheid, Sport, Toerisme en Verkoop gronden bedrijventerreinen Skoon en Bombraak.

De VVD is trots op alles dat Tine gedurende haar periode als wethouder bereikt heeft. Zo heeft zij gezorgd voor een dekkend AED netwerk, heeft zij de dagbesteding bij de Lishof behouden, is er geld en een platform voor toerisme gekomen en zijn grondposities succesvol verkocht. Daarnaast heeft zij zich ingezet voor het behoud van de sporthal en jeugdhulpverlening. Zelf heeft ze er altijd op gewezen dat dit alles nooit mogelijk zou zijn geweest zonder de inzet van onze inwoners waaronder ook veel vrijwilligers.

Tine had haar karwei graag afgemaakt, maar moet haar gezondheid voorrang geven. De fractie en het partijbestuur betreuren haar vertrek maar begrijpen en respecteren haar beslissing. Zij zijn haar zeer dankbaar voor haar enorme inzet en wensen haar een spoedig herstel toe.

Om de continu├»teit van het bestuur te waarborgen, zal VVD fractievoorzitter en lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Rosemarijn Dral van haar het stokje overnemen. Zij wordt op 29 januari be├źdigd en Edwin Stokvis zal vanaf dat moment de nieuwe fractievoorzitter worden. De vrijgekomen raadszetel wordt vanaf 5 februari opgevuld door Ton van der Heijden.