Begroting 2018: Toon uw daadkracht!

Gisteren 6 november 2017 is de begroting 2018 aangenomen. De VVD is blij dat er mooie resultaten zijn behaald. Toch wil de VVD een oproep doen aan het college.

Korte versie Algemene Beschouwingen:

De VVD vindt: toon uw daadkracht! Omdat Oostzaan zelfstandig moet blijven. Dat kan alleen als de gemeente ervoor zorgdraagt dat de kwaliteit van onze dienstverlening naar onze inwoners en ondernemers optimaal is, dat onze financiële positie sterk is en wij zorgen voor een veilig Oostzaan.

De VVD vindt de zelfstandigheid van Oostzaan een groot goed. Dat kan als er een uitbreiding van OVER-gemeenten wordt gerealiseerd.

Onbegrijpelijk dat de gemeentewerf niet open is op zaterdag. De gemeente moet ervoor zorgen dat er geen mensen van buiten onze gemeente hun afval komen storten. Dit leidt tot minder afval en een daling van de afvalstoffenheffing.

De VVD is niet tevreden over de inrichting van de Kerkbuurt. En straks krijgen sommige straten wel van rechts voorrang, andere straten weer niet.

Preventie met betrekking tot woninginbraken een prioriteit. Dit is een taak van de gemeente en de politie, en voor de Oostzaanse inwoners. Oostzaan heeft inmiddels diverse buurtpreventie WhatsApp-groepen.

De sleutel tot duurzaam behoud van het Oostzanerveld zijn onze agrarische ondernemers. Wij moeten ervoor te zorgen dat deze ondernemers het Oostzanerveld kunnen blijven beheren.

De ondernemers in Oostzaan zijn de motor van de economie van Oostzaan. Wij moeten ‘zuinig’ op onze ondernemers moeten zijn. Alle gronden op Skoon en de Bombraak zijn verkocht. Goed voor onze ondernemers. Goed voor de werkgelegenheid. Goed voor het huishoudpotje van onze gemeente.

Oostzaan moet 500 woningen bouwen. Daarvan moeten er nog 200 woningen gerealiseerd worden. De VVD is dan ook benieuwd naar de uitwerking van de openbare aanbesteding van het Radio9-terrein.

De VVD heeft bereikt dat:

Wij een AED-netwerk hebben

De BOA terug is

Geen OZB-verhoging

Sociale domein onder controle

Flitspalen aangeschaft

Behoud frequentie buslijn 392

Stichting “Vrienden van het Oostzanerveld”

Dagbesteding de Lishof behouden is

De Sporthal in stand gehouden

Oostzaan zelfstandig is</span></p> is 

De gehele Algemene Beschouwingen van de VVD vind je in de bijlage.