Bijeenkomst Omgevingswet goed vertegenwoordigd door VVD raadsleden

De Omgevingswet treedt waarschijnlijk in 2019 in werking. De Omgevingswet is een omvangrijke stelselherziening van het omgevingsrecht. Wat zijn de gevolgen hiervan voor Oostzaan en de bestaande bestemmingsplannen?