VVD stelt vragen over Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

De VVD Oostzaan vindt veiligheid en het snel kunnen optreden van onze hulpverleners een van de belangrijkste prioriteiten voor onze inwoners. Maar in dit geval ook voor alle inwoners van Zaanstreek-Waterland. Nu de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling VrZW (Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland) niet wordt vastgesteld maakt de VVD Oostzaan zich zorgen om de efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder een regionale bestuurlijke regie.

IS DEZE NOG WEL EFFICIËNT EN KWALITATIEF HOOGWAARDIG?

Als gevolg van de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) en de fusie van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang dient de Gemeenschappelijke Regeling VrZW te worden herzien per 1 januari 2016. Tot op heden is de Gemeenschappelijke Regeling VrZW niet vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) van de VrZW.

In de vergadering van het AB van de VrZW van 1 april 2016 concludeert het AB dat de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling VrZW op dat moment niet vastgesteld kan worden.

Tijdens vergadering van het AB van 13 mei 2016 blijkt de (definitieve) vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling VrZW op de Termijnagenda van DB en AB van de VrZW voor juli 2016 geagendeerd te staan, met de voetnoot ‘agendering afhankelijk van besluitvorming over stemverhouding AB VrZW’.

Tijdens de vergadering van het AB van 1 juli 2016 blijkt de (voorlopige) vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling VrZW op de Termijnagenda naar oktober 2016 verplaatst te zijn, met dezelfde voetnoot. In diezelfde vergadering wordt agendapunt 3a ‘Stemverhouding Algemeen Bestuur’ van de agenda afgevoerd met de mededeling van de voorzitter dat het onderwerp “deze vergadering niet wordt behandeld.”

Tijdens de vergadering van het AB van 5 oktober 2016 blijkt dat de (voorlopige) vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling VrZW op de Termijnagenda verschoven is naar november 2016, met wederom dezelfde voetnoot.


Vragen:

1. Kan de portefeuillehouder aangeven waarom de vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling VrZW sinds april 2016 uitgesteld wordt?
2. Kan de portefeuillehouder aangeven waarom besluitvorming over de stemverhouding binnen het Algemeen Bestuur van de VrZW niet plaatsvindt?
3. Kan de portefeuillehouder aangeven of het niet vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling VrZW conform de WGR, juridische consequenties heeft?
4. Kan de portefeuillehouder aangeven of het niet vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling VrZW conform de WGR, organisatorische-en/of dagelijkse consequenties heeft op de efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing?
5. Ontstaan er andere veiligheidsrisico’s voor onze inwoners van Zaansteek-Waterland als de Gemeenschappelijke Regeling VrZW niet wordt vastgesteld?