Bestrijden van hondenpoepoverlast vereist mentaliteitsverandering

Er is een voorstel aangenomen (zie afbeelding) om maatregelen te nemen, zodat hondenbezitters - die sowieso de uitwerpselen van hun huisdier dienen op te ruimen - in elk geval binnen een straal van tussen de 350 en 500 meter hun viervoeter ergens kunnen uitlaten. Bij zo'n uitlaatlocatie, die duidelijk is aangegeven met een bord, staat een hondenpoepbak.


Uit klachten en meldingen die binnenkomen bij gemeente Oostzaan, van inwoners en ervaringen van medewerkers van de gemeente, zijn diverse locaties bekend waar hondenpoepbakken gewenst zijn. In dit voorstel worden in de omgeving van de aangewezen uitlaatplaatsen extra hondenpoepbakken zonder zakjes geplaatst. Totaal elf stuks erbij. De hondenpoepbakken zonder zakjes zijn goedkoper dan de hondenpoepbakken met zakjes maar net zo praktisch. Hondenuitlaters kunnen namelijk gewoon boterhamzakjes, diepvrieszakjes of papieren zakjes gebruiken om de poep op te ruimen.


Om het voor iedereen duidelijk en overzichtelijk te maken, de regels op een rij:


De hondenbezitter is te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van de hond. Een hond moet een halsband dragen of een tatoeage of chipnummer hebben voorzien van gegevens waaruit blijkt wie de rechtmatige eigenaar/houder is. 

De hondenbezitter is verplicht hondenbelasting te betalen. 

Honden binnen de bebouwde kom (overeenkomstig de wegenverkeerswet) moeten te allen tijde aangelijnd zijn (met uitzondering van particuliere tuin/terrein en op losloopterreinen/uitrenzones). 

Honden mogen loslopen in de aangewezen uitrenzones. Bij de uitrenzones moet men ervoor zorgen dat de hond niet naar nabijgelegen wegen of paden rent.

Hondenbezitters/uitlaters leren de hond op een geschikte plek te poepen en ruimen zelf de poep van hun hond op, ook in de losloopgebieden. Bij het uitlaten van de hond moet men een ruimmiddel bij zich dragen (bijv. een plastic zakje of schepje). Meer informatie over het zindelijk maken (op een bepaalde plek) van een hond is te vinden op www.hondenbescherming.nl. 

De poep mag in de speciale hondenpoepbakken, in eigen afvalcontainers en in alle afvalbakken van de gemeente gegooid worden. 

Buiten de bebouwde kom mag de poep blijven liggen. 

Op onderandere kinderspeelplekken mogen honden niet komen. 

Een BOA ziet toe op de naleving van de regels.                                                                                         

 De VVD is voorstander van het afschaffen van de hondenbelasting echter is het dan vereist dat de hondenbezitters zich netjes gedragen en gebruik maken van de voorzieningen.